ارزیابی ظرفیت کتابهای درسی بخوانیم دوره ابتدایی از حیث تطابق با چارچوب سنجش مطالعه پرلز 2016

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه هرمزگان

2 ریاست دانشگاه هرمزگان

چکیده

چکیده :
در این مقاله، یک پژوهش تحلیل محتوا گزارش می شود که هدف آن بررسی میزان توجه به چارچوب سنجش مطالعه پرلز 2016 در کتاب‌های درسی بخوانیم دوره ابتدایی است. بر این اساس محتوای کلیه کتاب‌های بخوانیم پایه‌های اول تا ششم دوره ابتدایی چاپ شده در سال 1398 برای تحلیل انتخاب شد. در فرآیند تحلیل، هر صفحه‌ی متنی کتاب به عنوان یک واحد تحلیل در نظر گرفته شد. چارچوب نظری از ادبیات پژوهشی مرتبط با هدف اخذ شد و پس از جرح و تعدیل چارچوب، متن درس و فعالیت‌های کتاب از نظر دو هدف ادبی و اطلاعاتی و چهار فرآیند درک مطلب بررسی شدند. نتایج نشان داد کتاب‌های بخوانیم دوره ابتدایی بیشترین تاکید بر متون ادبی و فرایند "تمرکز و بازیابی اطلاعات" و کمترین تاکید بر متون اطلاعاتی و فرایند "تفسیر و ارزشیابی محتوای زبان و عناصر مربوط به متن" را دارند
کلید واژه‌ها: ارزیابی، تحلیل محتوا، سواد خواندن، چارچوب سنجش، مطالعه پرلز

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessing the capacity of textbooks to read elementary school in terms of compliance with the Pirls 2016 study assessment framework

نویسندگان [English]

 • akram hamidi nasrabad 1
 • ALI AKBAR SHEYKHI FINI 2
 • HOSSEIN ZAINALI POOR 1
 • WAHAB SAMAVI 1
1 hormozgan
2 HORMOZGAN
چکیده [English]

In this paper is aimed at examining the level of attention to the 2016 Pirls Reading Assessment Framework in textbooks. Based on the content of all the books we read, the first to sixth grades of the elementary school published in 2019 were selected for analysis. In the analysis process, each text page of the book was considered as a unit of analysis. The theoretical framework of the research literature related to the goal was obtained and after modifying the framework, the text of the lesson and the activities of the book were examined in terms of two literary and informational goals and four comprehension processes. The results showed that reading books in elementary school have the greatest emphasis on literary texts and the process of information concentration and retrieval" and the least emphasis on information texts and the process of interpretation and evaluation of language content and text-related elements

کلیدواژه‌ها [English]

 • evaluation
 • content analysis
 • Reading Literacy
 • Assessment Framework
 • Pirls Study

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ
انتشار آنلاین از تاریخ 02 تیر 1399
 • تاریخ دریافت: 16 دی 1398
 • تاریخ بازنگری: 04 خرداد 1399
 • تاریخ پذیرش: 13 خرداد 1399