تعداد مقالات: 139
51. تدریس به عنوان رشته عملی

دوره 9، شماره 32، بهار 1393، صفحه 41-66

فرشته آل حسینی


52. شناسایی و تبیین برنامه درسی پنهان در رشته معماری (مطالعه موردی: دانشکده معماری دانشگاه ایلام)

دوره 12، شماره 45، تابستان 1396، صفحه 65-94

هادی شهامت؛ حمید ندیمی؛ مینو قره‌بگلو؛ انسی کرامتی


53. لزوم بازاندیشی در محتوای کتاب‌های درسی ریاضی پایه هفتم و هشتم از منظر استدلال و اثبات

دوره 12، شماره 46، پاییز 1396، صفحه 59-84

فاطمه احمدپور؛ محمدرضا فدائی؛ ابوالفضل رفیع پور


55. تببین اهداف تربیت اقتصادی دوره ابتدایی در ایران مبتنی بر سنتزپژوهی

دوره 13، شماره 48، بهار 1397، صفحه 39-62

ازاده قندهاری؛ محمود مهرمحمدی؛ ابراهیم طلایی؛ سجاد فرجی دیزجی


57. طراحی الگوی برنامه درسی تربیت استاد تربیت‌معلم مبتنی بر شایستگی عمل فکورانه

دوره 13، شماره 50، پاییز 1397، صفحه 45-74

مریم قاسمی؛ نعمت اله موسی پور؛ غلامرضا حاجی حسین نژاد؛ علی حسینی خواه


61. تعیین ویژگی‌های الگوی مطلوب برنامه ‏درسی زبان‏آموزی دوره ابتدایی از دیدگاه معلمان

دوره 12، شماره 44، بهار 1396، صفحه 81-108

احمد عربی جونقانی؛ اصغر سلطانی؛ کرامت اسمی


63. ماهیت و دلالت یادگیری مبتنی بر پروژه در گستره برنامه درسی

دوره 11، شماره 42، پاییز 1395، صفحه 95-134

مریم یوسفی؛ علیرضا عصاره؛ علی حسینی خواه


65. ملاحظات روش‌شناختی پژوهش در حیطه برنامه درسی در ایران و آمریکا

دوره 11، شماره 40، بهار 1395، صفحه 95-120

مرزبان ادیب منش؛ احمد نصر


67. تأثیر آموزش معلمان بر اثربخشی درس تربیت بدنی

دوره 10، شماره 38، پاییز 1394، صفحه 61-86

عباس نظریان مادوانی؛ علیرضا رمضانی؛ مریم مختاری دینانی


68. تحلیل کتاب فارسی ششم ابتدایی بر اساس مؤلفه های گفتمان شناسی انتقادی

دوره 10، شماره 37، تابستان 1394، صفحه 41-58

محمدحسن کریمی؛ شهرزاد حسن‌شاهی؛ فهیمه کشاورزی؛ رضا ناصری جهرمی


69. رابطه باورهای معرفت‌شناختی و جهت‌گیری‌های تدریس معلمان

دوره 10، شماره 36، بهار 1394، صفحه 45-70

ابوالقاسم بهجت؛ هاشم فردانش؛ سید محمدرضا امام جمعه؛ علیرضا عصاره


70. نیازسنجی برنامه درسی زبان آموزی دانش آموزان پیش دبستانی مناطق دوزبانه، براساس مدل کلاین

دوره 9، شماره 35، زمستان 1393، صفحه 39-62

گلاویژ وفایی فر؛ حسین قاسم پور مقدّم؛ موسی پیری


71. شناسایی اشتباهات مفهومی دانش‌آموزان دوره اول متوسطه در معادله درجه اول

دوره 9، شماره 34، پاییز 1393، صفحه 71-92

الهه امینی‌فر؛ خدیجه کریمی‌کیا؛ فرحبخش کمالی‌خمسه


74. درک و نگرش معلمانِ سرگروه نسبت به درس «کار و فناوری» (مطالعه‌ موردی)

دوره 12، شماره 45، تابستان 1396، صفحه 95-118

محمدرضا عزتی؛ شهرام واحدی


75. چشم اندازی تاریخی به بازنگری برنامه های درسی تربیت‌معلم در ایران

دوره 12، شماره 46، پاییز 1396، صفحه 85-118

عاطفه عطاران؛ نعمت اله موسی پور؛ محمد عطاران؛ علی حسینی خواه