دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

فهم گونه های تعامل معلم-شاگردی در کلاسهای درس از منظر نظریه انسان عامل

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 تیر 1401

بهناز بهادری؛ زهرا نیکنام؛ نعمت الله موسی پور؛ خسرو باقری نوع پرست


بازشناسی کیفی عناصر مؤثر در فرآیند تصمیم گیری در برنامه درسی عمل فکورانه

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مهر 1400

سیدعزیز هاشمیان


تآثیر آموزش مبتنی بر نظریه هوش چندگانه گاردنر بر عملکرد عمومی یادگیرندگان زبان انگلیسی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مرداد 1401

نجما اصغری؛ پروین احمدی


طراحی الگوی آموزش سواد رسانه ای برای معلمان، بر اساس رویکرد داده بنیاد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 بهمن 1400

مرضیه معتمدی محمدآبادی؛ احمدرضا نصر اصفهانی؛ عباس اسدی؛ بی بی عشرت زمانی


مولفه ها و اهداف آموزشی بازی های بومی- محلی در راستای یادگیری و توسعه مهارت های دانش آموزان

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 19 بهمن 1400

محمد نوریان؛ فاطمه یوسفی؛ مرتضی سمیعی زفرقندی


طراحی بسته آموزشی استیم محور بر اساس مدل تفکر طراحی و بررسی اثربخشی آن بر دانش آموزان پایه ششم ابتدایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 اردیبهشت 1401

مرتضی زارعی؛ حسین زینلی پور؛ عبدالوهاب سماوی


مطالعه تجربه زیسته کارآموزان دوره مهارت‎آموزی معلمی دانشگاه فرهنگیان قم

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 09 خرداد 1401

فاطمه اسلامی؛ نعمت الله موسی پور؛ علیرضا صادقی


شناسایی حقوق فرهنگی - آموزشیِ شهروندان و راهبردهای تحقق آن در نظام تعلیم و تربیت ایران

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 09 خرداد 1401

ابراهیم یاقوتی


نواندیشی در شناخت و توسعه مفهومی برنامه درسی نال

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 09 خرداد 1401

پریسا زارع؛ رحمت اله مرزوقی


ساخت ابزار میزان‌شده برای سنجش مدارس اثربخش دوره‌ ابتدایی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 09 خرداد 1401

سارا پیرحیاتی؛ کیوان صالحی؛ ولی الله فرزاد؛ علی مقدم زاده؛ رضوان حکیم زاده؛ بلال ایزانلو


گونه شناسی ادراک معلمان نمونه ابتدایی از تدریس: یک مطالعه پدیدارنگارانه

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 09 خرداد 1401

حسین چهارباشلو؛ مجید علی عسگری؛ خلیل غلامی؛ نعمت اله موسی پور


ضعفِ جامعه و غیبتِ قومیت در نظام آموزش رسمی ایران قبل از انقلاب اسلامی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 09 خرداد 1401

حمید سرشار؛ محمد جواد غلامرضا کاشی؛ اردشیر انتظاری


طراحی و اعتبارسنجی الگوی برنامه درسی آغازخدمت برای نومعلمان دورۀ ابتدایی با تأکید بر توسعۀ حرفه ای

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 04 تیر 1401

منصوره ایران نژاد؛ نعمت اله موسی پور؛ مجید علی عسگری؛ زهرا نیک نام


استفاده از روش سنتزپژوهی برای شناسایی مولفه های برنامه درسی ریاضی مبتنی بر رویکرد شناختی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 13 تیر 1401

محبوبه زادشیر؛ علیرضا عصاره؛ سهیلا غلام آزاد؛ محمدرضا امام جمعه


توصیف تجربه دانش آموزان کورد پایه اول در مواجهه با گفتمان مدرسه

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 13 تیر 1401

سارا احمدزاده؛ زهرا نیک نام؛ نعمت الله فاضلی


تاثیر ادراک دانش آموزان از محیط کلاس و ادراک از ارزشیابی بر نگرش به ریاضی با میانجی‏گیری خودکارآمدی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 26 مرداد 1401

محسن حاجی تبار؛ فاطمه زهرا توکلی؛ صمد ایزدی


مطالعه چند موردی شایستگی های مشترک دانش‌آموزان در برنامه درسی نیوزلند، هنگ‌کنگ، ایرلند شمالی و فنلاند

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 04 شهریور 1401

فاطمه زهرا احمدی