دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

فهم گونه های تعامل معلم-شاگردی در کلاسهای درس از منظر نظریه انسان عامل

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 تیر 1401

بهناز بهادری؛ زهرا نیکنام؛ نعمت الله موسی پور؛ خسرو باقری نوع پرست


بازشناسی کیفی عناصر مؤثر در فرآیند تصمیم گیری در برنامه درسی عمل فکورانه

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مهر 1400

سیدعزیز هاشمیان


طراحی الگوی آموزش سواد رسانه ای برای معلمان، بر اساس رویکرد داده بنیاد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 بهمن 1400

مرضیه معتمدی محمدآبادی؛ احمدرضا نصر اصفهانی؛ عباس اسدی؛ بی بی عشرت زمانی


مولفه ها و اهداف آموزشی بازی های بومی- محلی در راستای یادگیری و توسعه مهارت های دانش آموزان

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 19 بهمن 1400

محمد نوریان؛ فاطمه یوسفی؛ مرتضی سمیعی زفرقندی


طراحی بسته آموزشی استیم محور بر اساس مدل تفکر طراحی و بررسی اثربخشی آن بر دانش آموزان پایه ششم ابتدایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 اردیبهشت 1401

مرتضی زارعی؛ حسین زینلی پور؛ عبدالوهاب سماوی


مطالعه تجربه زیسته کارآموزان دوره مهارت‎آموزی معلمی دانشگاه فرهنگیان قم

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 09 خرداد 1401

فاطمه اسلامی؛ نعمت الله موسی پور؛ علیرضا صادقی


شناسایی حقوق فرهنگی - آموزشیِ شهروندان و راهبردهای تحقق آن در نظام تعلیم و تربیت ایران

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 09 خرداد 1401

ابراهیم یاقوتی


نواندیشی در شناخت و توسعه مفهومی برنامه درسی نال

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 09 خرداد 1401

پریسا زارع؛ رحمت اله مرزوقی


ساخت ابزار میزان‌شده برای سنجش مدارس اثربخش دوره‌ ابتدایی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 09 خرداد 1401

سارا پیرحیاتی؛ کیوان صالحی؛ ولی الله فرزاد؛ علی مقدم زاده؛ رضوان حکیم زاده؛ بلال ایزانلو


گونه شناسی ادراک معلمان نمونه ابتدایی از تدریس: یک مطالعه پدیدارنگارانه

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 09 خرداد 1401

حسین چهارباشلو؛ مجید علی عسگری؛ خلیل غلامی؛ نعمت اله موسی پور


ضعفِ جامعه و غیبتِ قومیت در نظام آموزش رسمی ایران قبل از انقلاب اسلامی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 09 خرداد 1401

حمید سرشار؛ محمد جواد غلامرضا کاشی؛ اردشیر انتظاری


طراحی و اعتبارسنجی الگوی برنامه درسی آغازخدمت برای نومعلمان دورۀ ابتدایی با تأکید بر توسعۀ حرفه ای

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 04 تیر 1401

منصوره ایران نژاد؛ نعمت اله موسی پور؛ مجید علی عسگری؛ زهرا نیک نام


استفاده از روش سنتزپژوهی برای شناسایی مولفه های برنامه درسی ریاضی مبتنی بر رویکرد شناختی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 13 تیر 1401

محبوبه زادشیر؛ علیرضا عصاره؛ سهیلا غلام آزاد؛ محمدرضا امام جمعه


توصیف تجربه دانش آموزان کورد پایه اول در مواجهه با گفتمان مدرسه

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 13 تیر 1401

سارا احمدزاده؛ زهرا نیک نام؛ نعمت الله فاضلی


تاثیر ادراک دانش آموزان از محیط کلاس و ادراک از ارزشیابی بر نگرش به ریاضی با میانجی‏گیری خودکارآمدی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 26 مرداد 1401

محسن حاجی تبار؛ فاطمه زهرا توکلی؛ صمد ایزدی


مطالعه چند موردی شایستگی های مشترک دانش‌آموزان در برنامه درسی نیوزلند، هنگ‌کنگ، ایرلند شمالی و فنلاند

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 04 شهریور 1401

فاطمه زهرا احمدی


بهبود مهارت‌های سوادآموزی اولیه در کودکان پیش‌دبستانی در معرض خطر: اثربخشی داستان‌خوانی مشارکتی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 06 آذر 1401

نیره زمانی؛ محسن شکوهی یکتا؛ سعید حسن زاده


برنامه درسی کارآفرینی فناورانه در دوره ابتدایی: مرور سیستماتیک

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 06 آذر 1401

فرهاد سراجی؛ سمیه خاوری؛ محمد رضا یوسف زاده چوسری


ملاک‌ها و نشانگر‌های سنجش کیفیت تکالیف اصیل در دوره ابتدایی: مطالعه‌ای کیفی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 06 آذر 1401

مریم نوروزی داینی؛ کیوان صالحی؛ مرضیه دهقانی


نقش آموزه‌های تربیتی دین در جلوگیری از شرکت و معاونت در جرایم

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 06 آذر 1401

فهیمه کاروان؛ محمد مهدی احمدی؛ محمد حسین ناظمی اشنی


تاثیر آموزش معکوس بر درگیری تحصیلی دانش‌آموزان در درس انسان و محیط زیست.

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 06 آذر 1401

پروانه عمرانی؛ فرشته افکاری؛ مصطفی قادری


کاوشی در تجربه زیسته، رضایت و عملکرد شغلی نومعلمان ساماندهی شده در دوره‌های تحصیلی دیگر

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 06 آذر 1401

سیدمحسن موسوی؛ محمد نیکخواه؛ مهشید گلستانه


شناسایی دانش ضمنی معلمان عربی شهرستان تکاب

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 06 آذر 1401

سیروس برخان؛ محبوبهه خسروی؛ مصطفی قادری


بررسی وضعیت آموزش ابتدایی در مناطق محروم و طراحی و اعتباریابی الگوی مناسب (مطالعه موردی منطقه موسیان)

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 06 آذر 1401

جواد شیرکرمی؛ علیرضا فقیهی؛ مژگان محمدی نائینی


آسیب‌شناسی کیفی درس تفکر و سواد رسانه‌ای دوره متوسطه در مرحله اجرا

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 06 آذر 1401

حسین کدخدائیان آرانی؛ فرزانه واصفیان؛ بدری شاه طالبی


طراحی و اعتباریابی الگوی برنامه درسی موسیقی برای دوره پیش‌دبستان بر اساس نظریه پرکسیال دیوید الیوت

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 06 آذر 1401

سید امیر قاسم تبار؛ عفت عباسی؛ علی باستانی نژاد؛ علی حسینی خواه


بررسی جایگاه تجارب زیسته قومیتی در برنامه درسی پنهان دوره متوسطه اول ایران

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 06 آذر 1401

فرزانه پاکدامن؛ مهدی دوایی؛ علی اکبر خسروی؛ حمیدرضا رضازاده بهادران


آسیب شناسی آموزش غیرحضوری مهارت‌های خوانداری و نوشتاری دانش‌آموزان پایه اول ابتدایی، مورد مطالعه:شهرستان پاکدشت

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 06 آذر 1401

علیرضا امینی زرین؛ زهرا شفیعی؛ زهرا ربانی


شناسایی و تبیین ویژگی‌های مطلوب عناصرچهارگانه برنامه درسی مبتنی‌بر مهارت‌های حل مسئله آموزش مطالعات اجتماعی دوره کارشناسی آموزش ابتدایی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 06 آذر 1401

احد رحمانی؛ علیرضا عصاره؛ قدسی احقر


طراحی الگوی برنامه درسی کارورزی دانشگاه فرهنگیان (نظریه داده بنیاد)

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 06 آذر 1401

مهین غلامزاده؛ نرگس کشتی آرای؛ زهره سعادتمند


شناسایی انواع شایستگی‌ها برای تحقق تربیت اجتماعی دموکراتیک در نظام آموزش و پرورش ایران

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 06 آذر 1401

پرنیان تقی پور حویزی؛ علی اکبر شیخی فینی؛ محمود مهرمحمدی؛ سیدعبدالوهاب سماوی


طراحی و اعتبارسنجی الگوی صلاحیت حرفه‌ای راهبران آموزشی در دوره ابتدایی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 06 آذر 1401

صدیقه غلامی علوی؛ جواد حاتمی؛ محمود مهرمحمدی؛ ابراهیم طلایی


محتوای برنامه درسی آموزش شایستگی‌های دوست داشتنی‌ترین خویشتن معلمان: مطالعه فراترکیب

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 18 آذر 1401

مریم سادات فخیم پور؛ مریم شفیعی سروستانی؛ مهدی محمدی؛ بابک شمشیری؛ جعفر جهانی


الگوی شایستگی های برنامه درسی دوره کارشناسی مشاوره و راهنمایی دانشگاه فرهنگیان: مرورسیستماتیک براساس مدل رایت

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 15 دی 1401

ناصر شیرکوند؛ حسین مومنی مهموئی؛ حسین صاحبدل؛ اسدالله زنگویی