دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. مقایسه میزان حضور مولفه‌‌های هویت ملی در کتاب‌‌های قدیم و جدید زبان انگلیسی نظام آموزش و پرورش رسمی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آذر 1398

سید بهنام علوی مقدم؛ مهدیه افراسیابی


2. شناسایی و اولویت بندی موانع اجرای مجازی برنامه درسی رسمی کشور در دوران شیوع جهانی بیماری کرونا (از دیدگاه معلمان و مدیران شاغل در مدارس شهر تهران)

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 27 خرداد 1399

امید امراله؛ قاسم آزادی احمدآبادی


3. ارزیابی ظرفیت کتابهای درسی بخوانیم دوره ابتدایی از حیث تطابق با چارچوب سنجش مطالعه پرلز 2016

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 02 تیر 1399

اکرم حمیدی نصرآباد؛ علی اکبر شیخی فینی؛ حسین زینلی پور؛ عبدالوهاب سماوی


4. مؤلفه های اخلاق حرفه ای معلمان: مرور سیستماتیک براساس مدل رایت

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 04 تیر 1399

میثم غلام پور؛ هادی پورشافعی؛ مقصود فراستخواه؛ محسن آیتی


5. مقایسه الگوی ارتباط کلامی فلاندرز در مدارس ابتدایی عادی و هوشمند

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 29 مرداد 1399

نیلوفر مرتضی نژاد؛ علیرضا ابراهیمی


6. الگوی پیامدهای ارزشی و مهارتی آموزش زیبایی شناسی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 29 مرداد 1399

ناهید مهرجو؛ محمد نوریان؛ داریوش نوروزی؛ محمود عبایی کوپائی


7. شناسایی ابعاد و مؤلفه‌های تغییر بینش دبیران برای آموزش کارآفرینانه به‌منظور ارائه یک مدل کیفی(موردمطالعه؛ کارشناسان و دبیران دوره متوسطه شهر اصفهان در سال تحصیلی 99-1398)

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 29 مرداد 1399

امرالله پارسا مهر؛ رضا جعفری هرندی؛ فرهاد شفیع پور مطلق


8. تبیین ابعاد و مولفه های هنر و زیبایی شناسی و تحلیل آن بر اساس آثار و آرای جان دیویی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 02 شهریور 1399

اکبر پرویزی؛ سید صادق زمانی؛ مرزبان ادیب منش


9. بررسی جایگاه آموزش هنر بر مبنای جامعه در کتابهای درسی فرهنگ و هنر دوره اول متوسطه

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 03 شهریور 1399

سیده عطیه خاکباز؛ زهرا رهبرنیا؛ عظیمه سادات خاکباز


10. ارزیابی تغییر برنامه درسی پایه ششم ابتدایی در شهرستان کوهرنگ بر اساس الگوی فولن

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 17 آبان 1399

سیدعباس رضوی؛ رضا زمانی احمدمحمودی؛ حمید فرهادی راد


11. بررسی اثر بخشی آموزش هنر با رویکرد تربیت هنری بر علاقه به درس هنر و عشق به‌یادگیری

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 17 آبان 1399

میمنت عابدینی بلترک؛ ملوکه رضایی زارچی


12. تحلیل محتوای کتاب‌های درسی پایه پنجم ابتدایی بر اساس مؤلفه‌های برنامه درسی آموزش فلسفه برای کودکان مبتنی بر هوش معنوی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 17 آبان 1399

پونه یوسفیان اهری؛ شهرام رنجدوست؛ محمد عظیمی


13. طراحی الگوی مفهومی برنامه درسی تلفیقی استم (علوم، فناوری، مهندسی، ریاضی) در دوره ابتدایی کشور ایران

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 17 آبان 1399

مریم رضایی؛ محمد رضا امام جمعه؛ غلامعلی احمدی؛ علیرضا عصاره؛ زهرا نیکنام


14. بررسی میزان انطباق محتوایی کتب جدید التالیف آموزش زبان انگلیسی Prospect و Vision با اصول رویکرد ارتباطی مورد تصریح در برنامه درسی ملی ایران

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 17 آبان 1399

علیرضا راستی؛ نسیمه نوحی جدسی


15. شناسایی و تبیین مؤلفه های الگوی برنامه درسی کارورزی مبتنی برخود شرح حال نویسی مورد مطالعه: مدرسان دانشگاه فرهنگیان و صاحب نظران برنامه درسی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 17 آبان 1399

حلیمه حبیبی؛ رضا جعفری هرندی؛ سوسن بهرامی


16. شناسایی مولفه های شایستگی های مرتبط با فناوری برای برنامه درسی قصد شده رشته آموزش ابتدایی دانشگاه فرهنگیان براساس TPACK

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 17 آبان 1399

فتح اله کوشکی؛ محبوبه خسروی؛ مصطفی قادری؛ علیرضا صادقی


17. شناسایی صلاحیت‌های حرفه‌ای مربیان پیش‌دبستانی در فرایند برنامه‌ریزی درسی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 17 آبان 1399

عبداله پارسا؛ سعاد سداوی؛ علی بیرمی پور


18. ارزیابی وضعیت عنصر محتوا در برنامه درسی اجرا شده دوره کارشناسی رشته آموزش ابتدایی دانشگاه فرهنگیان از منظر رویکرد یادگیری مادام العمر

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 17 آبان 1399

پروین روشن قیاس؛ جواد لیاقت دار؛ بی بی عشرت زمانی؛ فریدون شریفیان


19. طراحی و اعتباریابی الگوی مطلوب برنامه درسی درهم تنیده(تلفیقی) آموزش سواد بوم‌شناختی در دوره ابتدایی ایران

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 17 آبان 1399

مهدی ربیعی؛ غلامرضا حاجی حسین نژاد؛ محمد عطاران؛ علیرضا کیامنش؛ سید محمد شبیری


20. بررسی متون کتابهای فارسی(بخوانیم) اول تا سوم دبستان بر اساس نظریه شبکه های معنایی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 17 آبان 1399

محمدهادی فلاحی؛ نگین داوری