دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. مقایسه میزان حضور مولفه‌‌های هویت ملی در کتاب‌‌های قدیم و جدید زبان انگلیسی نظام آموزش و پرورش رسمی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آذر 1398

سید بهنام علوی مقدم؛ مهدیه افراسیابی


2. شناسایی و اولویت بندی موانع اجرای مجازی برنامه درسی رسمی کشور در دوران شیوع جهانی بیماری کرونا (از دیدگاه معلمان و مدیران شاغل در مدارس شهر تهران)

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 27 خرداد 1399

امید امراله؛ قاسم آزادی احمدآبادی


3. الگوی پیامدهای ارزشی و مهارتی آموزش زیبایی شناسی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 29 مرداد 1399

ناهید مهرجو؛ محمد نوریان؛ داریوش نوروزی؛ محمود عبایی کوپائی


4. تبیین ابعاد و مولفه های هنر و زیبایی شناسی و تحلیل آن بر اساس آثار و آرای جان دیویی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 02 شهریور 1399

اکبر پرویزی؛ سید صادق زمانی؛ مرزبان ادیب منش


5. بررسی جایگاه آموزش هنر بر مبنای جامعه در کتابهای درسی فرهنگ و هنر دوره اول متوسطه

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 03 شهریور 1399

سیده عطیه خاکباز؛ زهرا رهبرنیا؛ عظیمه سادات خاکباز


6. بررسی اثر بخشی آموزش هنر با رویکرد تربیت هنری بر علاقه به درس هنر و عشق به‌یادگیری

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 17 آبان 1399

میمنت عابدینی بلترک؛ ملوکه رضایی زارچی


7. بررسی میزان انطباق محتوایی کتب جدید التالیف آموزش زبان انگلیسی Prospect و Vision با اصول رویکرد ارتباطی مورد تصریح در برنامه درسی ملی ایران

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 17 آبان 1399

علیرضا راستی؛ نسیمه نوحی جدسی


8. شناسایی و تبیین مؤلفه های الگوی برنامه درسی کارورزی مبتنی برخود شرح حال نویسی مورد مطالعه: مدرسان دانشگاه فرهنگیان و صاحب نظران برنامه درسی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 17 آبان 1399

حلیمه حبیبی؛ رضا جعفری هرندی؛ سوسن بهرامی