دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

1. شناسایی و تبیین مؤلفه های الگوی برنامه درسی کارورزی مبتنی برخود شرح حال نویسی مورد مطالعه: مدرسان دانشگاه فرهنگیان و صاحب نظران برنامه درسی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 17 آبان 1399

حلیمه حبیبی؛ رضا جعفری هرندی؛ سوسن بهرامی


2. بررسی اثربخشی اجرای آموزش بالینی در برنامه درسی تربیت معلم بر تربیت حرفه ای دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان استان کرمان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 مهر 1400

نرجس رستگاری؛ نعمت الله موسی پور؛ امید مهنی


3. شناسایی چارچوب نظری مؤلفه‌های برنامه درسی کنجکاو محور و تحلیل جایگاه آن در اسناد بالا دستی آموزش و پرورش ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 مهر 1400

محسن دیبایی صابر


4. کوررۀ من: روایت هایی از تجربیات تدریس من در بدو معلمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 مهر 1400

حسین قربانی


5. تبیین پیامدهای ضمنی برنامه درسی دانشگاه فرهنگیان: روایت دانشجویان و استادان دانشگاه فرهنگیان کرمان

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مهر 1400

رضا صابری؛ محمد رضا امام جمعه


6. تاثیر آموزش‌های پیش‌دبستانی بر میزان احترام به خود دانش‌آموزان پایه اول ابتدایی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مهر 1400

نسرین پسندیده؛ بتول سبزه


7. بررسی انسجام محتوای برنامه درسی درکتاب های درسی زیست شناسی دوره دوم متوسطه

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مهر 1400

رسول بختیاری؛ عظیمه سادات خاکباز


8. مطالعه تجربه زیسته کارآموزان دوره مهارت‎آموزی معلمی دانشگاه فرهنگیان قم

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مهر 1400

فاطمه اسلامی؛ نعمت الله موسی پور؛ علیرضا صادقی


9. بررسی مقایسه ایی تاثیرات دو روش تدریس مشارکتی و رقابتی درس تربیت بدنی بر مشارکت ورزشی دختران دارای اضطراب اجتماعی اندام :نقش تعدیل کننده عزت نفس

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مهر 1400

مریم جمالی؛ محمد رضا اسماعیلی؛ زینت نیک آیین


10. مطالعه فرایند شکل گیری بعد عاطفی مشارکت معلمان در آموزش ضمن خدمت

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مهر 1400

یوسف ادیب


11. فهم گونه های تعامل معلم-شاگردی در کلاسهای درس از منظر نظریه انسان عامل

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مهر 1400

بهناز بهادری؛ زهرا نیکنام؛ نعمت الله موسی پور؛ خسرو باقری نوع پرست


12. بازشناسی کیفی عناصر مؤثر در فرآیند تصمیم گیری در برنامه درسی عمل فکورانه

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مهر 1400

سیدعزیز هاشمیان


13. تآثیر آموزش مبتنی بر نظریه هوش چندگانه گاردنر بر عملکرد عمومی یادگیرندگان زبان انگلیسی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مهر 1400

نجما اصغری؛ پروین احمدی


14. طراحی مدل آموزش کارآفرینی در نظام آموزش فنی و حرفه‌ای ایران

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مهر 1400

سید رسول حسینی؛ سمیه عربی؛ محمد عزیزی


15. شناسایی میزان توجه به مولفه‌های ادبیات پایداری در برنامه درسی دورۀ ابتدایی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مهر 1400

محمدرضا پاشایی


16. پدیدارشناسی تجارب دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان از فرآیند آموزش و یادگیری در طول همه‌گیری کووید- 19

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مهر 1400

رحمت اله خسروی


18. نقش آموزه‌های تربیتی دین در جلوگیری از شرکت و معاونت در جرایم

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 16 آذر 1400

فهیمه کاروان؛ محمد مهدی احمدی؛ محمد حسین ناظمی اشنی