دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

تاثیر آموزش‌های پیش‌دبستانی بر میزان احترام به خود دانش‌آموزان پایه اول ابتدایی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مهر 1400

نسرین پسندیده؛ بتول سبزه


بررسی انسجام محتوای برنامه درسی درکتاب های درسی زیست شناسی دوره دوم متوسطه

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مهر 1400

رسول بختیاری؛ عظیمه سادات خاکباز


بررسی مقایسه ایی تاثیرات دو روش تدریس مشارکتی و رقابتی درس تربیت بدنی بر مشارکت ورزشی دختران دارای اضطراب اجتماعی اندام :نقش تعدیل کننده عزت نفس

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مهر 1400

مریم جمالی؛ محمد رضا اسماعیلی؛ زینت نیک آیین


فهم گونه های تعامل معلم-شاگردی در کلاسهای درس از منظر نظریه انسان عامل

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مهر 1400

بهناز بهادری؛ زهرا نیکنام؛ نعمت الله موسی پور؛ خسرو باقری نوع پرست


بازشناسی کیفی عناصر مؤثر در فرآیند تصمیم گیری در برنامه درسی عمل فکورانه

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مهر 1400

سیدعزیز هاشمیان


تآثیر آموزش مبتنی بر نظریه هوش چندگانه گاردنر بر عملکرد عمومی یادگیرندگان زبان انگلیسی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مهر 1400

نجما اصغری؛ پروین احمدی


طراحی مدل آموزش کارآفرینی در نظام آموزش فنی و حرفه‌ای ایران

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مهر 1400

سمیه عربی؛ سید رسول حسینی؛ محمد عزیزی


نقش آموزه‌های تربیتی دین در جلوگیری از شرکت و معاونت در جرایم

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 16 آذر 1400

فهیمه کاروان؛ محمد مهدی احمدی؛ محمد حسین ناظمی اشنی


تحلیل تکالیف کتاب درسی علوم تجربی پایه ششم از منظر توجه به مولفه های درگیری تحصیلی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 16 بهمن 1400

منصوره حاج حسینی


طراحی چارچوب برنامه درسی دوره ابتدایی در بحران همه‌گیری بیماری کرونا

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 16 بهمن 1400

فریبا خوشبخت؛ مریم شفیعی سروستانی؛ رضا ناصری جهرمی؛ خاطره محمد جعفری؛ فاطمه میرغفاری


واکاوی جایگاه فناوری آموزشی درکتاب کار و فناوری پایه هفتم بر اساس نظریه براون از دیدگاه معلمان و متخصصان و ارایه الگو

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 16 بهمن 1400

طاهره خانجانی؛ حسن رستگارپور؛ هادی کرامتی


طراحی الگوی آموزش سواد رسانه ای برای معلمان، بر اساس رویکرد داده بنیاد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 بهمن 1400

مرضیه معتمدی محمدآبادی؛ احمدرضا نصر اصفهانی؛ عباس اسدی؛ بی بی عشرت زمانی


بررسی الگوهای تلفیق برنامه درسی تعلیمات دینی با درس علوم تجربی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 19 بهمن 1400

فاطمه رستمی؛ حسن ملکی؛ مصطفی قادری


مولفه ها و اهداف آموزشی بازی های بومی- محلی در راستای یادگیری و توسعه مهارت های دانش آموزان

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 19 بهمن 1400

محمد نوریان؛ فاطمه یوسفی؛ مرتضی سمیعی زفرقندی


غمخواری در فرایند آموزش: مولفه های آموزش غمخوارانه نادینگز و میزان کاربست آن توسط معلمان دوره ابتدایی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 19 بهمن 1400

فرشته عسگری؛ فریدن شریفیان؛ سید ابراهیم میرشاه جعفری


ارزشیابی برنامه درسی جدید فیزیک پایه یازدهم در عمل : پژوهشی بر اساس خبرگی و نقد تربیتی آیزنر

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اردیبهشت 1401

فاطمه قاسمی؛ مجید علی عسگری؛ زهرا نیک نام؛ محمود امانی طهرانی


طراحی بسته آموزشی استیم محور بر اساس مدل تفکر طراحی و بررسی اثربخشی آن بر دانش آموزان پایه ششم ابتدایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 اردیبهشت 1401

مرتضی زارعی؛ حسین زینلی پور؛ عبدالوهاب سماوی


ارائه الگوی غنی‌سازی برنامه‌درسی مدارس استعدادهای درخشان ایران: پژوهش داده‌بنیاد

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1401

بهار رشیدی؛ احمد عابدی؛ قاسم نوروزی


ارزیابی عملکرد دانش آموزان پایه نهم در آزمون سواد ریاضی با تأکید بر کتاب های درسی ریاضی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 09 خرداد 1401

مریم شایان؛ نرگس یافتیان


مطالعه تجربه زیسته کارآموزان دوره مهارت‎آموزی معلمی دانشگاه فرهنگیان قم

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 09 خرداد 1401

فاطمه اسلامی؛ نعمت الله موسی پور؛ علیرضا صادقی


شناسایی حقوق فرهنگی - آموزشیِ شهروندان و راهبردهای تحقق آن در نظام تعلیم و تربیت ایران

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 09 خرداد 1401

ابراهیم یاقوتی


نواندیشی در شناخت و توسعه مفهومی برنامه درسی نال

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 09 خرداد 1401

پریسا زارع؛ رحمت اله مرزوقی


ارائه مدل ساختاری کمک طلبی بر اساس خودتعیین گری، خود شفقت ورزی و شکفتگی با نقش میانجی درگیری تحصیلی و باورهای انگیزشی دانش آموزان

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 09 خرداد 1401

اعظم صمصامی؛ لیلا ذوقی؛ محمدمهدی شریعت باقری


ساخت ابزار میزان‌شده برای سنجش مدارس اثربخش دوره‌ ابتدایی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 09 خرداد 1401

سارا پیرحیاتی؛ کیوان صالحی؛ ولی الله فرزاد؛ علی مقدم زاده؛ رضوان حکیم زاده؛ بلال ایزانلو


طراحی الگوی برنامه درسی سواد مالی برای دانش آموزان دوره ابتدایی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 09 خرداد 1401

مینا خداپناه؛ نعمت الله موسی پور؛ مهدی دوایی؛ غلامعلی احمدی


تاثیر اجرای آموزش معکوس در کلاس درس علوم تجربی بر خودکار آمدی و یادگیری دانش آموزان

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 09 خرداد 1401

کبرا عبدی؛ مرتضی سمیعی زفر قندی


طراحی و اعتباریابی الگوی برنامه درسی هنر مبتنی بر رویکرد چندفرهنگی در دوره اول متوسطه

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 09 خرداد 1401

آمنه صدر؛ مرجان کیان؛ علیرضا صادقی؛ عفت عباسی


گونه شناسی ادراک معلمان نمونه ابتدایی از تدریس: یک مطالعه پدیدارنگارانه

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 09 خرداد 1401

حسین چهارباشلو؛ مجید علی عسگری؛ خلیل غلامی؛ نعمت اله موسی پور


ضعفِ جامعه و غیبتِ قومیت در نظام آموزش رسمی ایران قبل از انقلاب اسلامی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 09 خرداد 1401

حمید سرشار؛ محمد جواد غلامرضا کاشی؛ اردشیر انتظاری


طراحی و اعتبارسنجی الگوی برنامه درسی آغازخدمت برای نومعلمان دورۀ ابتدایی با تأکید بر توسعۀ حرفه ای

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 04 تیر 1401

منصوره ایران نژاد؛ نعمت اله موسی پور؛ مجید علی عسگری؛ زهرا نیک نام