دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. مقایسه میزان حضور مولفه‌‌های هویت ملی در کتاب‌‌های قدیم و جدید زبان انگلیسی نظام آموزش و پرورش رسمی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آذر 1398

سید بهنام علوی مقدم؛ مهدیه افراسیابی


2. شناسایی و اولویت بندی موانع اجرای مجازی برنامه درسی رسمی کشور در دوران شیوع جهانی بیماری کرونا (از دیدگاه معلمان و مدیران شاغل در مدارس شهر تهران)

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 27 خرداد 1399

امید امراله؛ قاسم آزادی احمدآبادی


3. ارزیابی ظرفیت کتابهای درسی بخوانیم دوره ابتدایی از حیث تطابق با چارچوب سنجش مطالعه پرلز 2016

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 02 تیر 1399

اکرم حمیدی نصرآباد؛ علی اکبر شیخی فینی؛ حسین زینلی پور؛ عبدالوهاب سماوی


4. مؤلفه های اخلاق حرفه ای معلمان: مرور سیستماتیک براساس مدل رایت

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 04 تیر 1399

میثم غلام پور؛ هادی پورشافعی؛ مقصود فراستخواه؛ محسن آیتی


5. مقایسه الگوی ارتباط کلامی فلاندرز در مدارس ابتدایی عادی و هوشمند

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 29 مرداد 1399

نیلوفر مرتضی نژاد؛ علیرضا ابراهیمی


6. الگوی پیامدهای ارزشی و مهارتی آموزش زیبایی شناسی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 29 مرداد 1399

ناهید مهرجو؛ محمد نوریان؛ داریوش نوروزی؛ محمود عبایی کوپائی


7. شناسایی ابعاد و مؤلفه‌های تغییر بینش دبیران برای آموزش کارآفرینانه به‌منظور ارائه یک مدل کیفی(موردمطالعه؛ کارشناسان و دبیران دوره متوسطه شهر اصفهان در سال تحصیلی 99-1398)

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 29 مرداد 1399

امرالله پارسا مهر؛ رضا جعفری هرندی؛ فرهاد شفیع پور مطلق


8. تبیین ابعاد و مولفه های هنر و زیبایی شناسی و تحلیل آن بر اساس آثار و آرای جان دیویی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 02 شهریور 1399

اکبر پرویزی؛ سید صادق زمانی؛ مرزبان ادیب منش


9. بررسی جایگاه آموزش هنر بر مبنای جامعه در کتابهای درسی فرهنگ و هنر دوره اول متوسطه

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 03 شهریور 1399

سیده عطیه خاکباز؛ زهرا رهبرنیا؛ عظیمه سادات خاکباز