کلیدواژه‌ها = دانشگاه فرهنگیان
مطالعه تجربه زیسته کارآموزان دوره مهارت‎آموزی معلمی دانشگاه فرهنگیان قم

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 09 خرداد 1401

فاطمه اسلامی؛ نعمت الله موسی پور؛ علیرضا صادقی


شناسایی و تبیین ویژگی‌های مطلوب عناصرچهارگانه برنامه درسی مبتنی‌بر مهارت‌های حل مسئله آموزش مطالعات اجتماعی دوره کارشناسی آموزش ابتدایی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 06 آذر 1401

احد رحمانی؛ علیرضا عصاره؛ قدسی احقر


طراحی الگوی برنامه درسی کارورزی دانشگاه فرهنگیان (نظریه داده بنیاد)

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 06 آذر 1401

مهین غلامزاده؛ نرگس کشتی آرای؛ زهره سعادتمند


ارزشیابی شایستگى تولید و اجرای آزمون‌های تحصیلی در دانشجومعلمان آموزش زبان و ادبیات فارسی

دوره 15، شماره 58، آذر 1399، صفحه 111-144

حیدر قمری؛ نعمت اله موسی پور؛ محمد شادروی‌منش


مدل مفهومی ارزشیابی از شایستگی‌های مورد انتظار از دانشجومعلمان در برنامه درسی تربیت معلم شایسته محور

دوره 13، شماره 50، آذر 1397، صفحه 5-44

پوران خروشی؛ احمد رضا نصر اصفهانی؛ ابراهیم میرشاه جعفری


سنجش آثار برنامه درسی غیررسمی دانشگاه فرهنگیان در تحقق رسالت تربیت معلم

دوره 12، شماره 47، اسفند 1396، صفحه 1-36

نعمت اله موسی پور؛ لیلا فلاحتی؛ مهدی مزینانی