کلیدواژه‌ها = سنتزپژوهی
استفاده از روش سنتزپژوهی برای شناسایی مولفه های برنامه درسی ریاضی مبتنی بر رویکرد شناختی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 13 تیر 1401

محبوبه زادشیر؛ علیرضا عصاره؛ سهیلا غلام آزاد؛ محمدرضا امام جمعه


شناسایی انواع شایستگی‌ها برای تحقق تربیت اجتماعی دموکراتیک در نظام آموزش و پرورش ایران

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 06 آذر 1401

پرنیان تقی پور حویزی؛ علی اکبر شیخی فینی؛ محمود مهرمحمدی؛ سیدعبدالوهاب سماوی


تبیین عناصر برنامه درسی تربیت ‌اقتصادی در دوره آموزش عمومی

دوره 14، شماره 55، اسفند 1398، صفحه 5-44

بتول سیدی؛ پروین احمدی


تببین اهداف تربیت اقتصادی دوره ابتدایی در ایران مبتنی بر سنتزپژوهی

دوره 13، شماره 48، خرداد 1397، صفحه 39-62

ازاده قندهاری؛ محمود مهرمحمدی؛ ابراهیم طلایی؛ سجاد فرجی دیزجی