کلیدواژه‌ها = طراحی
تعداد مقالات: 1
1. طراحی الگوی زیرساخت‌های تدوین برنامه درسی غیرمتمرکز مبتنی بر آمایش سرزمین در دوره ابتدایی

دوره 13، شماره 48، بهار 1397، صفحه 141-168

زهرا نجار؛ بهنام طالبی؛ موسی پیری؛ جهانگیر یاری