کلیدواژه‌ها = "طراحی الگو"
تعداد مقالات: 1
1. طراحی و اعتباربخشی الگوی مطلوب برنامه درسی رشته‌های کاردانش با رویکرد کارآفرینی

دوره 14، شماره 54، پاییز 1398، صفحه 117-152

ابوبکر مقام دوست؛ جواد حاتمی؛ ابراهیم طلایی؛ غلامرضا شمس