کلیدواژه‌ها = برنامه درسی پنهان
تعداد مقالات: 2
1. بررسی نقش برنامه درسی پنهان در هدایت دانش‌آموزان دوره متوسطه به سمت رشته علوم انسانی

دوره 13، شماره 49، تابستان 1397، صفحه 125-150

پری مشایخ؛ علی رضا قاسمی زاد؛ زهرا محقق پور


2. شناسایی و تبیین برنامه درسی پنهان در رشته معماری (مطالعه موردی: دانشکده معماری دانشگاه ایلام)

دوره 12، شماره 45، تابستان 1396، صفحه 65-94

هادی شهامت؛ حمید ندیمی؛ مینو قره‌بگلو؛ انسی کرامتی