کلیدواژه‌ها = عناصر برنامه درسی
طراحی الگوی پیشنهادی برنامه درسی آموزش سواد سیاسی در دوره متوسطه اول

دوره 13، شماره 49، شهریور 1397، صفحه 5-56

غلامعلی احمدی؛ علیرضا عصاره؛ محمدرضا احمدی طباطبایی؛ علیرضا امینی زرین


بررسی میزان رعایت اصول علمی قصد شده مربوط به عنصر اهداف در درس تفکر و پژوهش پایه ششم ابتدایی

دوره 10، شماره 37، شهریور 1394، صفحه 59-80

مجید بحرینی بروجنی؛ احمدرضا نصر اصفهانی؛ کبری سپهری بروجنی