نویسنده = نادری، نادر
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل موانع آموزش اثربخش درس «کارگاه کارآفرینی و تولید» در پایه دوم متوسطه نظری

دوره 14، شماره 53، تابستان 1398، صفحه 135-166

نادر نادری؛ بیژن رضایی؛ معین سلیمانی؛ سحر رستمی