نویسنده = سهیلا غلام آزاد
تعداد مقالات: 3
1. ضرورت تدوین معیارهای روبریک کیفی برای اجرای موفقیت‌آمیز ارزشیابی توصیفیِ درس ریاضی دوره ابتدائی

دوره 15، شماره 57، تابستان 1399، صفحه 5-40

مرتضی مرتضوی؛ حسن ملکی؛ زهرا گویا؛ سهیلا غلام آزاد؛ محمد حسنی


3. ارتقای سواد مالی و تصمیم گیری مالی از طریق برنامه درسی ریاضی مدرسه‌ای

دوره 14، شماره 54، پاییز 1398، صفحه 1-36

زهرا گویا؛ اطهر فیروزیان؛ سهیلا غلام آزاد