نویسنده = زهرا گویا
تعداد مقالات: 4
1. ضرورت تدوین معیارهای روبریک کیفی برای اجرای موفقیت‌آمیز ارزشیابی توصیفیِ درس ریاضی دوره ابتدائی

دوره 15، شماره 57، تابستان 1399، صفحه 5-40

مرتضی مرتضوی؛ حسن ملکی؛ زهرا گویا؛ سهیلا غلام آزاد؛ محمد حسنی


2. دیدگاه معلمان نسبت به تأثیر ریاضی دانشگاهی بر تدریس ریاضی مدرسه ای

دوره 15، شماره 57، تابستان 1399، صفحه 155-190

حمیده سرشتی؛ زهرا گویا


3. سخن سردبیر

دوره 15، شماره 57، تابستان 1399، صفحه 1-4

زهرا گویا


4. ارتقای سواد مالی و تصمیم گیری مالی از طریق برنامه درسی ریاضی مدرسه‌ای

دوره 14، شماره 54، پاییز 1398، صفحه 1-36

زهرا گویا؛ اطهر فیروزیان؛ سهیلا غلام آزاد