نویسنده = جواد لیاقت دار
لزوم افزایش مشارکت معلمان در تدوین محتوای کتاب های درسی

دوره 16، شماره 63، بهمن 1400، صفحه 9-36

سیده صدیقه عسگری؛ احمدرضا نصر اصفهانی؛ جواد لیاقت دار