نویسنده = فریدون شریفیان
تعداد مقالات: 1
1. بررسی وضعیت مطلوب و موجود عنصر محتوا برای تربیت‌معلمان فناور از دیدگاه صاحب‌نظران، اعضای هیئت‌علمی و دانشجویان

دوره 12، شماره 47، زمستان 1396، صفحه 37-68

حمیدرضا مشهدی؛ فریدون شریفیان؛ محمدجواد لیاقت دار؛ حسن رستگارپور