نویسنده = فرامرزپور، نوشین
تعداد مقالات: 1
1. باورهای جنسیتی مرتبط با ریاضی در ذهن دانش‌آموزان

دوره 9، شماره 34، پاییز 1393، صفحه 117-132

نوشین فرامرزپور؛ ابوالفضل رفیع‌پور