نویسنده = مهدی محمدی
تعداد مقالات: 3
1. ساخت و اعتباریابی مقیاس برنامه های درسی نال

دوره 12، شماره 46، پاییز 1396، صفحه 35-58

رحمت اله مرزوقی؛ جعفر جهانی؛ مهدی محمدی؛ پریسا زارع


2. مطالعه تجربی تأثیر برنامه درسی صلح محور بر مدیریت خشم کودکان پیش دبستانی

دوره 11، شماره 42، پاییز 1395، صفحه 53-94

مهدی محمدی؛ مریم شفیعی؛ فریبا خوشبخت؛ منا جمال آبادی