نویسنده = شهین نعمت زاده
میزان به ‌کارگیری اصول گرایس در انشای دانش‌آموزان پایه‌ هشتم

دوره 11، شماره 42، آذر 1395، صفحه 31-52

شهین نعمت زاده؛ بتول مهدی زاده؛ سید میصطف عاصی


توزیع و استمرار واژه های هدف کتاب فارسی دوم ابتدایی

دوره 9، شماره 35، اسفند 1393، صفحه 113-128

محمد نوریان؛ شهین نعمت زاده؛ اقدس حسینلو