نویسنده = حسن ملکی
تعداد مقالات: 6
1. طراحی و اعتباریابی الگوی برنامه درسی آموزش مهارت‌های ارتباط بین‌فردی و اجتماعی در دوره دوم ابتدایی

دوره 16، شماره 62، پاییز 1400، صفحه 47-81

مینا احمدیان؛ حسن ملکی؛ حسین اسکندری؛ نعمت اله موسی پور؛ علیرضا صادقی


2. طراحی الگوی برنامه درسی هویت دینی در دوره اول متوسطه

دوره 16، شماره 61، تابستان 1400، صفحه 59-92

حسن نجفی؛ حسن ملکی؛ مهدی سبحانی نژاد؛ علی مصباح


3. ضرورت تدوین معیارهای روبریک کیفی برای اجرای موفقیت‌آمیز ارزشیابی توصیفیِ درس ریاضی دوره ابتدائی

دوره 15، شماره 57، تابستان 1399، صفحه 5-40

مرتضی مرتضوی؛ حسن ملکی؛ زهرا گویا؛ سهیلا غلام آزاد؛ محمد حسنی


4. بررسی تطبیقی نظام برنامه درسی مبتنی بر شایستگی ها در برنامه تربیت معلم دوره ابتدایی کشورهای مالزی، هندوستان و ایران

دوره 11، شماره 41، تابستان 1395، صفحه 23-64

منصوره مهدوی هزاوه؛ حسن ملکی؛ محمود مهرمحمدی؛ عباس عباس پور


5. بازشناسی مؤلفه‌های زیبایی‌شناسی و هنر برای برنامه درسی از منظر منابع مکتوب و دیدگاه صاحب‌نظران

دوره 10، شماره 39، زمستان 1394، صفحه 49-70

حسنعلی گرمابی؛ حسن ملکی؛ سعید بهشتی؛ رضا افهمی


6. بررسی رابطه تعاملی جامعه و مدرسه در برنامه درسی دوره متوسطه

دوره 10، شماره 39، زمستان 1394، صفحه 155-182

مریم خدارحمی؛ حسن ملکی