نویسنده = رضا جعفری هرندی
تعداد مقالات: 3
1. شناسایی و تبیین مؤلفه های الگوی برنامه درسی کارورزی مبتنی برخود شرح حال نویسی مورد مطالعه: مدرسان دانشگاه فرهنگیان و صاحب نظران برنامه درسی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 17 آبان 1399

حلیمه حبیبی؛ رضا جعفری هرندی؛ سوسن بهرامی


2. شناسایی ابعاد و مؤلفه‌های تغییر بینش دبیران برای آموزش کارآفرینانه به‌منظور ارائه یک مدل کیفی

دوره 15، شماره 58، پاییز 1399، صفحه 205-228

امرالله پارسا مهر؛ رضا جعفری هرندی؛ فرهاد شفیع پور مطلق